Політика конфіденційності
Загальні положення
Управління Skype ботом (syadmin_lviv_ua) здійснює фізична особа підприємець Трофимчук Андрій Павлович, код ЄДРПОУ 2793219375, який зареєстрований і діє відповідно до вимог законодавства України.
ФОП Трофимчук А.П. з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб? в зв'язку з чим, ФОП Трофимчук А.П. прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Skype бота (syadmin_lviv_ua) кожному користувачеві.
У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення ФОП Трофимчук А.П. обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія ФОП Трофимчук А.П. з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

Збір та використання персональних даних
Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Skype бота (syadmin_lviv_ua) є ФОП Трофимчук А.П. Skype бот (syadmin_lviv_ua) інтегрується з системою управління підприємством Planfix. Під час використання Skype бот (syadmin_lviv_ua) для взаємодії через Skype від користувача в систему управління підприємством надходить тільки ім'я в Skype та фото профілю користувача Skype. ФОП Трофимчук А.П. збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше Skype ім'я та фото профілю), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання Skype, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки. ФОП Трофимчук А.П. не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Обробка персональних даних
Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Skype бота (syadmin_lviv_ua).

Термін зберігання персональних даних
Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.
Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути підписником Skype бота (syadmin_lviv_ua) шляхом видалення зі свого облікового запису Skype бота (syadmin_lviv_ua), його персональні дані автоматично не видаляються.

Взаємодія Skype бота (syadmin_lviv_ua) з іншими ресурсами
При використанні користувачем Skype бота (syadmin_lviv_ua), бот інтегрується з іншими інтернет ресурсами третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви написали. Такими інтернет-ресурсами можуть бути:
система управління підприємством (наприклад, Planfix та ін.);
соціальні плагіни мереж (наприклад, Facebook).

Безпека неповнолітніх
Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. ФОП Трофимчук А.П. дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, ФОП Трофимчук А.П. звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів Skype.

Взаємодія Компанії з третіми особами стосовно персональних даних
ФОП Трофимчук А.П. не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. ФОП Трофимчук А.П. розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми ФОП Трофимчук А.П.

Захист персональних даних
ФОП Трофимчук А.П.. використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання.
ФОП Трофимчук А.П.. забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
ФОП Трофимчук А.П. надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Умови доступу до персональних даних
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.
Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

Зміна Політики
До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.
У випадку внесення істотних змін до цієї Політики ФОП Трофимчук А.П. буде розміщено повідомлення на сайті http://sysadmin.lviv.ua та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.
Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.Made on
Tilda